Jak zorganizować przewóz materiałów niebezpiecznych ?

Jak zorganizować przewóz materiałów niebezpiecznych ? Transport ładunków niebezpiecznych jest szczególnym rodzajem transportu. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Firmy transportowe, które świadczą usługi w tym zakresie muszą spełnić długą listę wymagań jasno określanych przez prawo. Przepisy te dotyczą zarówno sposobu załadunku, jak i samego przewozu oraz rozładunku, nie pomijając przy tym […]