Konstrukcje stalowe wymagają kontroli na etapie produkcji, montażu, a także eksploatacji. Wyróżnia się nieniszczące oraz niszczące metody badań. Metody nieniszczące polegają na wskazaniu występujących nieciągłości oraz miejsca ich występowania bez ingerowania w strukturę konstrukcji. Najczęściej wykorzystywane są badania vt, polegające na oględzinach konstrukcji stalowych przy użyciu nieuzbrojonego oka, a także takich przyrządów jak lupy, endoskopy czy też spoinomierze. Do wykrywania nieciągłości materiałowych służy również metoda penetracyjna. Polega ona na naniesieniu na badaną powierzchnię preparatu penetrującego, a następnie użyciu wywoływacza, który pochłania penetrant i pozostawia go jedynie w miejscu występowania nieciągłości.

Zastosowanie ultradźwięków i promieniowania rentgenowskiego

Podczas badania konstrukcji stalowych coraz częściej wykorzystuje się metody ultradźwiękowe. Emitowane przez defektoskop fale rozchodzą się po materiale. W przypadku pojawienia się nieciągłości materiałowych następuje ich odbicie, rozproszenie lub ugięcie. Metoda ta jest bezpieczna, tania i doskonale sprawdza się w konstrukcjach charakteryzujących się dużą grubością. Szczegółowe informacje na temat badania konstrukcji stalowych ultradźwiękami dostępne są na stronie http://www.ndtgorka.com.pl/badania-ultradzwiekowe/.

Dużą popularnością cieszy się również metoda wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub Gamma. Rezultatem prowadzonych badań jest radiogram, który jest stosunkowo łatwy w interpretacji, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, może być wielokrotnie poddawany analizom przez różnych fachowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem + osiem =