Dochodzenie odszkodowań, które przysługują poszkodowanym w wypadkach samochodowych, zwykle odbywa się po wniosku samego poszkodowanego. Warto dochodzić swoich praw i starać się uzyskać odszkodowanie. Wartość świadczenia na rzecz poszkodowanego w wypadku zależy od rodzaju szkody — wyróżnia się szkody materialne oraz niematerialne. Te pierwsze dotyczą głównie uszkodzeń samochodu, a drugie to wszelkiego rodzaju uszczerbki na zdrowiu, które wynikają pośrednio lub bezpośrednio ze zdarzenia. Zadośćuczynienie za krzywdę wiąże się z ustaleniem wysokości świadczenia.

Od czego zależy wartość odszkodowania za wypadek?

Odszkodowanie za wypadek powinno wynosić tyle, aby wyrównać i zrekompensować uszczerbek na zdrowiu, który powstał. W czynności ustalania wysokości pomaga kompleksowe dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych Szczecin jest miastem, gdzie bez problemu udaje się znaleźć fachową i potrzebną pomoc. Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju uszczerbku na zdrowiu oraz od kosztów rehabilitacji. Bierze się pod uwagę również okoliczności wypadku, nieprawidłowości, które do niego doprowadziły. Od kosztów zależy również okres rehabilitacji, wydatki związane z opieką pielęgniarską, zakupem sprzętu do terapii lub lekarstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × dwa =