Kierowcy zawodowi zobligowani są do wykonywania okresowych badań medycznych, których częstotliwość precyzyjnie określają przepisy prawa. Dla osób poniżej 60 roku życia jest to okres 5 lat, natomiast powyżej tego wieku powinny być wykonywane co 2,5 roku. Natomiast pierwsze muszą zostać przeprowadzone przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowej. Tego typu badanie może przeprowadzić wyłącznie lekarz medycyny pracy lub lekarz medycyny transportu, legitymujący się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz posiadający wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy. Przeprowadzane są na wniosek samego kandydata lub kierowcy albo na podstawie skierowania. Najszybciej można je wykonać w placówkach prywatnych takich jak Promedis. Co dokładnie wchodzi w ich zakres?

To musisz koniecznie wiedzieć

Przede wszystkim zakres badań zależy od ich rodzaju. Po pierwsze wyróżniamy wstępne, do których zaliczamy: ogólne, okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne oraz dodatkowe (w tym badania specjalistyczne). Niezwykle ważne są badania psychotechniczne kierowców, które przeprowadzane są przez wykwalifikowanego psychologa, posiadającego uprawnienia do tego typu pracy. Mają one na celu sprawdzić sprawność funkcji poznawczych m.in. refleksu czy czasu reakcji, niezbędnych w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Z kolei badania okresowe to właściwie powtórka z badań wstępnych, mająca na celu ustalić aktualny stan zdrowia pacjenta w następujących obszarach: ogólnym, okulistycznym, laryngologicznym, neurologicznym, a jeśli istnieje taka potrzeba, to zlecane są dodatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − sześć =