Wiele osób chciałoby się ubiegać o pozwolenie na broń palną. Niezależnie od tego, czy ma to być broń bojowa, myśliwska, sportowa czy tylko kolekcjonerska lub do rekonstrukcji historycznych, by ją posiadać, należy spełnić wiele formalnych wymogów. Poddać trzeba się również obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym, o czym przeczytać można na stronie http://diagnozis.opole.pl/. Jak dokładnie wygląda proces zdobywania takiego pozwolenia?

Pozwolenie na broń – wymogi urzędowe i jak je spełnić

Pozwolenie na broń mogą w pierwszej kolejności uzyskać osoby, które ukończyły 21. rok życia i miejscem ich stałego pobytu jest Rzeczpospolita Polska. Dopiero wtedy można rozpocząć swoje starania o spełnienie pozostałych wymogów formalnych, których jest niemało. Posiadanie broni to w końcu duża odpowiedzialność. Dlatego poza pisemnym wnioskiem, w którym zawrzeć należy też motywację i cel posiadania tejże broni, konieczne jest przejście obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych.

Podczas konsultacji u psychologa sprawdzany jest poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej, mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach stresowych i skłonność do uzależnień. Pogłębiony wywiad pozwala określić, czy badana osoba posiada psychiczną zdolność do bezpiecznego i odpowiedzialnego posługiwania się bronią. Te konsultacje poszerzone zostają następnie o ogólne badanie lekarskie, okulistyczne, a czasem również psychiatryczne, które potwierdzić mają dobry stan zdrowotny osoby ubiegającej się o pozwolenie. Zarówno orzeczenie psychologiczne, jak i lekarskie należy przedłożyć właściwemu organowi, a same badania powtarzać co pięć lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + dziesięć =