Dwutlenek węgla to gaz, który jest wytwarzany przez ludzi i zwierzęta podczas oddychania. Jest on również wytwarzany podczas spalania paliw kopalnych oraz w wyniku rozkładu materii organicznej. Dwutlenek węgla jest ważną częścią ziemskiego cyklu węglowego, który pomaga regulować zmiany klimatyczne i zakwaszenie oceanów.

Co to jest?

Czujniki dwutlenku węgla mierzą stężenie dwutlenku węgla w powietrzu lub innych gazach. Są one wykorzystywane w wielu branżach, w tym w urządzeniach medycznych, monitorowaniu środowiska i testowaniu bezpieczeństwa żywności.

Istnieją różne rodzaje czujników dwutlenku węgla w oparciu o ich zasadę pomiaru:

Czujniki elektrochemiczne 

Wykorzystują elektrody do pomiaru prądu powstającego w wyniku reakcji pomiędzy dwutlenkiem węgla a elektrolitami (roztworami jonowymi). Wielkość prądu zależy od stężenia dwutlenku węgla w próbce gazu. Ten typ czujnika jest powszechnie stosowany w tanich aplikacjach, takich jak systemy monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach.

Czujniki optyczne 

Wykrywają światło podczerwone, które jest emitowane lub absorbowane przez cząsteczki dwutlenku węgla. Stężenie tych cząsteczek można obliczyć na podstawie intensywności światła wykrytego przy określonych długościach fali. Czujniki optyczne są zwykle używane do precyzyjnych pomiarów, gdzie dokładność i precyzja są ważnymi czynnikami w wykrywaniu stężenia dwutlenku węgla na niskich poziomach, takich jak te występujące w procesach przemysłowych lub elektrowniach.

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem takiego produktu, to koniecznie sprawdź stronę: https://astra-automatyka.pl/produkty/jakoscipowietrzaczujnikico2/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 4 =