Nieprawidłowości w rozwoju mowy dotykają coraz szerszej grupy osób. Najczęściej problem ten dotyczy dzieci, jednak zignorowany może rzutować negatywnie również na dorosłe życie. Jak rozpoznać sytuacje gdy potrzebne jest leczenie?

Nieprawidłowości w komunikacji językowej – charakterystyka

Komunikacja językowa to szerokie pojęcie, które obejmuje zarówno rozwój mowy, rozumienie języka, a także interpretowanie i artykulacje treści, przekazywanych przez inne osoby. Do najczęściej występujących zaburzeń komunikacji językowej zalicza się:

  • opóźniony rozwój umiejętności mowy,
  • wady wymowy – jąkanie, mowa niewyraźna,
  • zaburzenia rozumienia treści językowej,
  • problemy z ortografią, gramatyką.

Zauważenie któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów to pierwszy sygnał do konsultacji z profesjonalistą. Nieleczone wady komunikacyjne mają przede wszystkim wpływ na rozwój intelektualny i społeczny, a także znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia w późniejszym okresie depresji czy nerwicy spowodowanych np. kompleksami lub przewlekłym stresem związanym z gorszymi wynikami w nauce.

Profilaktyka i leczenie

W leczeniu bardzo ważne jest jak najwcześniejsze zauważenie nieprawidłowości. Kluczową rolę odgrywają tu rodzice – do nich należy obserwacja prawidłowego rozwoju aparatu mowy. Każde niepokojące odstępstwo od normy warte jest sprawdzenia u logopedy, lekarza rodzinnego lub neurologa. Warto zaoszczędzić sobie i dziecku niepotrzebnego stresu wprowadzając w życie odpowiednie zalecenia specjalistów. Im głębiej zakorzenione są problemy psychiczne wynikające z wad komunikacyjnych, tym trudniej jest pozbyć się ich w dorosłym życiu. Stosowanie ziół na nerwice może wtedy nie wystarczyć, konieczne będą długie wizyty w gabinecie terapeuty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 11 =