Każdy budynek mieszkalny powinien być wyposażony w instalację odbierająca nieczystości. Poprawia to bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców i chroni środowisko przed skażeniem. Jednym systemów są przydomowe oczyszczalnie ekologiczne. Różne rodzaje rozwiązań można zobaczyć na stronie https://www.sklep-instalgrunt.pl/content/7-szamba-ekologiczne. Ścieki po wpłynięciu do szczelnego zbiornika poddawane są fermentacji biologicznej, a następnie już beztlenowo oddzielne są cząstki mineralne.

Odzysk wody zawartej w ściekach

Zaletą oczyszczalni biologicznych jest możliwości ograniczenia ilości odpadów i odzysk wody. Wstępnie oczyszczone ścieki są przepuszczane przez system drenażu w celu poprawy jakości wody. Może ona być bezpiecznie użyta do nawadniania terenów zielonych. Jeżeli warunki nie pozwalają na zastosowanie drenażu, można używać zbiorników z kompresorem lub dobudowaną studnią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy − 2 =