Wśród najczęściej hodowanych zwierząt w Polsce znajdują się trzoda chlewna, bydło i drób. Uzyskuje się z nich mięso, mleko, jaja, skóry czy nawozy. Aby te produkty były najwyższej jakości, należy zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki bytowe. W chowie musi być zapewniony pokarm, stały dostęp do wody i dobra wentylacja.

Najpopularniejsze zwierzęta hodowlane

W fermach drobiu istotne jest zapewnienie kurom dostępu do świeżego i wilgotnego powietrza. Obecne w powietrzu pyły mogą bowiem wywoływać choroby u tych ptaków. Zwierzęta powinny mieć również swobodny dostęp do pożywienia i wody. Karmidła i poidła, dostępne na https://sklep.farmazuromin.pl/ posiadają wiele wariantów. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają automatyczne ważenie i podawanie kurom paszy. Wśród drobiu znajdują się również gęsi, kaczki, czy indyki, cenione nie tylko ze względu na mięso, ale również upierzenie, które później jest wykorzystywane do produkcji kołder i poduszek.

Trzoda chlewna również wymaga odpowiedniego wyżywienia. Proces ten ułatwią wielostanowiskowe karmniki z systemem sprawdzania ich pojemności. Warto pamiętać o dozownikach na witaminy i leki. Ze świń uzyskuje się głównie mięso, skóry i szczecinę. Bydło musi mieć z kolei dostęp do świeżego powietrza i optymalnej temperatury. Zbyt dużo ciepła i wilgoci w oborze może prowadzić do powstawania grzybów, pleśni, co przekłada się na choroby u zwierząt. Utrzymywanie chowu w higienie i dobrych warunkach bytowych bezpośrednio wpływa na zdrowie drobiu, trzody czy bydła. Zadbane zwierzęta będą źródłem wysokiej jakości mięsa, skóry, jaj czy mleka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + dwa =