Wśród najczęściej hodowanych zwierząt w Polsce znajdują się trzoda chlewna, bydło i drób. Uzyskuje się z nich mięso, mleko, jaja, skóry czy nawozy. Aby te produkty były najwyższej jakości, należy zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki bytowe. W chowie musi być zapewniony pokarm, stały dostęp do wody i dobra wentylacja.

Najpopularniejsze zwierzęta hodowlane

W fermach drobiu istotne jest zapewnienie kurom dostępu do świeżego i wilgotnego powietrza. Obecne w powietrzu pyły mogą bowiem wywoływać choroby u tych ptaków. Zwierzęta powinny mieć również swobodny dostęp do pożywienia i wody. Karmidła i poidła, dostępne na https://sklep.farmazuromin.pl/ posiadają wiele wariantów. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają automatyczne ważenie i podawanie kurom paszy. Wśród drobiu znajdują się również gęsi, kaczki, czy indyki, cenione nie tylko ze względu na mięso, ale również upierzenie, które później jest wykorzystywane do produkcji kołder i poduszek.

Trzoda chlewna również wymaga odpowiedniego wyżywienia. Proces ten ułatwią wielostanowiskowe karmniki z systemem sprawdzania ich pojemności. Warto pamiętać o dozownikach na witaminy i leki. Ze świń uzyskuje się głównie mięso, skóry i szczecinę. Bydło musi mieć z kolei dostęp do świeżego powietrza i optymalnej temperatury. Zbyt dużo ciepła i wilgoci w oborze może prowadzić do powstawania grzybów, pleśni, co przekłada się na choroby u zwierząt. Utrzymywanie chowu w higienie i dobrych warunkach bytowych bezpośrednio wpływa na zdrowie drobiu, trzody czy bydła. Zadbane zwierzęta będą źródłem wysokiej jakości mięsa, skóry, jaj czy mleka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − 12 =