W zakładzie chemicznym, aby zdefiniować środki bezpieczeństwa, należy najpierw zindentyfikować zagrożenia występujące na stanowiskach pracy. Definiując je, trzeba pamiętać o wszystkich chemikaliach, półproduktach i odpadach chemicznych używanych i wytwarzanych w zakładzie przemysłowym. Ważne jest, aby pod uwagę wziąć magazyn substancji niebezpiecznych i odpadów, a także sposób ich usuwania. Po szczegółowej analizie dział BHP wie, jakie środki bezpieczeństwa powinny być zastosowane. W każdym środowisku są inne wymogi i zagrożenia ze strony chemikaliów dla pracującego. Podstawą we wszystkich zakładach chemicznych jest umieszczana oczomyjka bhp na ścianie nieopodal stanowiska pracy. Służy ona do szybkiego przemywania oczu w razie zachlapania ich przez pracownika odczynnikiem chemicznym. 

Najczęściej występujące środki bezpieczeństwa

Po ocenie ryzyka przychodzi czas na podjęcie odpowiednich działań w zakresie bezpieczeństwa. Gdy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wypadku związanego z substancjami chemicznymi, wówczas na hali w strategicznych miejscach montowane są prysznice ratunkowe. Warto zajrzeć na stronę https://wodnebhp.pl/31-prysznice-bezpieczenstwa, aby dowiedzieć się więcej. Szeroko stosowana są również środki ochrony indywidualnej wyszczególnione na stanowiskach pracy. Najczęściej do nich należy ochrona wzroku, dróg oddechowych i odzież ochronna. Ubrania winny spełniać europejskie normy dotyczące odporności przed substancjami chemicznymi w różnych stanach skupienia oraz przed rozlaniem żrącej cieczy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × cztery =