Wózki widłowe to maszyny powszechnie wykorzystywane m.in. w zakładach produkcyjnych, magazynach, sklepach wielkopowierzchniowych, sortowniach, centrach logistycznych oraz portach. Służą zarówno do transportowania ładunków o dużej masie z miejsca na miejsca, jak i do ich układania na regałach. Mogą je obsługiwać jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Aby je zdobyć, należy ukończyć profesjonalne szkolenie i zdać egzamin.

Zakres poruszanych zagadnień jest dosyć szeroki

Standardowe szkolenie na wózek widłowy składa się z dwóch zasadniczych części – teoretycznej oraz praktycznej. W ramach tej pierwszej kursanci zapoznają się z dokładną budową danego pojazdu, szczegółowymi zasadami jego użytkowania, a także przepisami BHP. Z kolei podczas zajęć praktycznych ćwiczą prawidłowe uruchamianie wózka, jego załadunek i rozładunek, manewrowanie między pachołkami i podnoszenie towarów z wykorzystaniem wideł. Zwieńczeniem nauki jest zawsze egzamin przeprowadzany przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia na wózki widłowe regularnie organizuje ta konkretna firma działająca w Legnicy – http://podnosnikipolska.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × dwa =