Kierownik budowy to osoba, która nadzoruje cały proces budowy budynku. Ponosi on pełną odpowiedzialność za realizację projektu, a także za wszystkie sytuacje, jakie mogą się pojawić podczas budowy. Musi to być osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, a jego praca opiera się na przepisach prawa budowlanego.

Zadania i obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy w pierwszej kolejności musi przede wszystkim złożyć stosowne oświadczenie o tym, że przyjmuje na siebie obowiązki kierowania konkretną budową oraz przejęcie jej od inwestora. Do jego głównych zadań należy zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz umieszczenia na nim odpowiednich tablic informacyjnych. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy jest odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników oraz wszystkich osób przebywających na terenie budowy. W zakresie jego obowiązków leży także geodezyjne wytyczenie obiektu, którego dokonuje geodeta. Takie pomiary muszą zostać wpisane do dziennika prac budowlanych. Kierownik budowy prowadzi całą dokumentacją i jest odpowiedzialny za to, aby była on a w pełni prawidłowa. 

Po zakończeniu wszystkich prac przygotowuje dokumentację powykonawczą. Dba o to, aby wszystkie działania na placu budowy przebiegały zgodnie z przyjętym projektem. Jest odpowiedzialny za sprawdzenie szczelności wszystkich instalacji, które zostały zamontowane w budynku. W niektórych sytuacjach może także wnioskować u inwestora o wprowadzenie zmian w projekcie, jeśli uzna, że są one niezbędne do tego, aby zwiększyć bezpieczeństwo wykonywanych prac lub usprawnić całą budowę. Już po jej zakończeniu musi on także uczestniczyć we wszystkich czynnościach odbiorowych i w razie stwierdzenia wad zobowiązać się do ich niezwłocznego usunięcia. Składa także na ręce inwestora oświadczenie o wykonaniu wszystkich prac zgodnie z powierzonym projektem oraz warunkami pozwolenia na budowę. Poszukując kierownika budowy warto zapoznać się z ofertą dostępną na stronie http://mast-tech.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 1 =