Rekultywacja odpadów jest procesem, który polega na zabezpieczeniu składowisk odpadów przed szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne, jak i powietrze. Celem jego przeprowadzenia jest przywrócenie wartości przyrodniczych. Na czym dokładnie polega proces rekultywacji? Jak przebiega proces rekultywacji? Dowiesz się tego z krótkiego artykułu, który znajduje się poniżej.

Czym jest proces  rekultywacji?

Rekultywacja jest  procesem, podczas którego nadawana lub przywracana jest wartość użytkowa gruntu za pomocą ukształtowania terenu oraz poprawienia jego właściwości. Pozwala uregulować właściwe stosunki wodne. Do jego przeprowadzenia zobowiązany jest zarządca składowiska. Musi zakończyć się 5 lat od daty zaprzestania eksploatacji części składowiska lub całości. Chcąc skorzystać z usługi rekultywacji, warto zapoznać się z ofertą i informacjami dostępnymi na stronie: http://www.prosprecopolska.pl/rekultywacje.

Jakie są etapy procesu rekultywacji?

Proces rekultywacji przebiega w kilku etapach:

– Podczas pierwszego sporządzona jest niezbędna dokumentacja geodezyjna, identyfikowane są problemy, które wymagają rozwiązania, jak i ustalany jest kierunek zagospodarowania,

– W drugim kształtowane są bryły środowiska oraz eliminowane są potencjalne zagrożenia,

– W trzecim wprowadzana jest odpowiednia zabudowa biologiczna,

– W czwartym natomiast wykonywane są zabiegi techniczne, których celem jest przywrócenie użyteczności terenu,

– Z kolei piąty polega na kontrolowaniu efektów rekultywacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 14 =