Udar mózgu to nagłe i niespodziewane wystąpienie zaburzeń jego funkcji, spowodowane zazwyczaj różnymi nieprawidłowościami związanymi z krążeniem krwi i trwające co najmniej 24 godziny. Najczęstsze jego przyczyny to m.in. zakrzep na blaszce miażdżycowej, zator wywołany migotaniem przedsionków, wylew (nazywany też udarem krwotocznym) oraz krwotok podpajęczynówkowy będący efektem pęknięcia tętniaka. Więcej na temat udaru i sposobów jego leczenia można przeczytać m.in. na tym specjalistycznym portalu: https://fizjoplaner.pl/fizjoterapia.html. W niniejszym artykule zostaną wymienione główne objawy tego schorzenia.

Choroba, która może dotknąć każdego z nas

Udar mózgu to zdarzenie, którego konsekwencją są różnorodne objawy. Jeśli ustąpią one w ciągu około trzech tygodni, wówczas udar jest zawsze traktowany jako dokonany. W takiej sytuacji znaczną poprawę w obrębie funkcji ruchowych można uzyskać wskutek intensywnej i zazwyczaj co najmniej kilkumiesięcznej rehabilitacji. Zdecydowanie najczęstszym objawem omawianego zdarzenia są bowiem niedowłady ciała – m.in. porażenie poszczególnych mięśni twarzy czy niesprawność kończyn górnych i dolnych. Kolejnym powszechnym skutkiem są zaburzenia czucia (lub jego całkowita utrata), które występują przeważnie po jednej konkretnej stronie ciała. Mogą również pojawić się problemy z widzeniem, takie jak jego zanik w jednym oku, zniekształcenie pola widzenia albo tzw. widzenie podwójne. Inne objawy to:

  • brak zdolności rozumienia mowy lub jej konstruowania (zaburzenia językowe)
  • kłopoty z utrzymaniem równowagi oraz ogólnie z koordynacją ruchową (trudności z wykonywaniem normalnych czynności)
  • silne bóle i zawroty głowy
  • częste wymioty
  • chwilowe utraty świadomości

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − dwa =