W dzisiejszych czasach dużą wagę przykłada się do badania jakości wody oraz metali. Jeśli chodzi o wodę, to weryfikuje się ją głównie pod kątem przydatności do spożycia (smak, zapach itp.), po powodziach, po zatruciu lub w sytuacji, gdy studnia nie była użytkowana przez dłuższy czas. Metale są natomiast badane przede wszystkim pod względem wytrzymałości i odporności na różne niekorzystne czynniki (co ma ogromne znaczenie m.in. w budownictwie i przemyśle), a także składu i nieciągłości materiałowej. W niniejszym artykule zostaną pokrótce opisane najważniejsze techniki analiz wymienionych związków chemicznych.

Specjalistyczne badania gwarancją naszego bezpieczeństwa

Badania wody oraz metali należą do podstawowych czynności wykonywanych w profesjonalnych laboratoriach i nie tylko. Od jakości tych elementów zależy bowiem w dużej mierze ludzkie zdrowie, a nawet życie. Woda jest weryfikowana zarówno pod względem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym. Wykorzystuje się w tym celu m.in. takie metody, jak: filtracja membranowa (do wykrywania np. enterokoków kałowych i bakterii koli), miareczkowanie (na zawartość wapnia i magnezu), absorpcyjna spektrometria atomowa oraz chromatografia jonowa (do oznaczania jonów miedzi, niklu, cynku, sodu, potasu, fluorków, azotanów, o czym można przeczytać na https://www.tegal.pl/laboratorium/uslugi/chromatografia-jonowa/). 

Z kolei w przypadku metali stosuje się następujące techniki:

Badania nieniszczące (NDT) – w celu wykrywania nieciągłości materiałowych. W tej grupie mieszczą się badania wizualne (przy pomocy odpowiednich przyrządów optycznych), penetracyjne (polegające na wnikaniu w metal penetrantów barwnych i fluorescencyjnych), magnetyczno-proszkowe (magnesowanie w celu wykrycia pęknięć, pęcherzy czy wtrąceń niemetalicznych), radiograficzne (za pomocą promieniowania gamma) oraz ultradźwiękowe.

Fluorescencja rentgenowska – polega na umieszczeniu metalowego elementu w strumieniu fotonów albo promieni gamma, co umożliwia jego analizę wielopierwiastkową. 

Mikroskopia świetlna.

Udarność metodą Charpy`ego.

Cynowanie chemiczne – o zaletach tego procesu można uzyskać więcej informacji na https://www.tegal.pl/technologie/cynowanie/chemiczne/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 + dwadzieścia =