Od 2015 roku konsumenci mają prawo do ogłoszenia upadłości. Wcześniej takie uprawnienie przysługiwało jedynie tym, którzy prowadzili działalność gospodarczą. Cała procedura znacznie różni się od tej, która przewidziana została dla podmiotów gospodarczych – różny jest również czas trwania całego postępowania. W przypadku upadłości konsumenckiej prawo nie określa żadnych konkretnych terminów, jednak praktyka wskazuje na pewne ramy czasowe trwania całego procesu upadłościowego. W niektórych przypadkach upadłość konsumencka trwa niewiele ponad pół roku, w innych zaś może ciągnąć się nawet kilka lat.

Czas trwania poszczególnych etapów upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoczyna złożenie do sądu wniosku o upadłość. Sąd zwykle rozpatruje wniosek w ciągu 4 miesięcy. Natomiast właściwe postępowanie upadłościowe, czyli ustalenie i spieniężenie majątku upadłego, a co za tym idzie spłata wierzycieli, może trwać kilka lat. Spłata długów wiąże się z wykonaniem planu spłaty wierzycieli, który ustala syndyk. Na ogół wykonanie planu spłaty nie powinno trwać dłużej, niż 3 lata, jednak w trudniejszych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu.

W przypadku, gdy upadły nie posiada majątku, właściwe postępowanie upadłościowe zwykle nie trwa dłużej, niż 6 miesięcy. Dlatego też czas trwania upadłości konsumenckiej zależy od konkretnej sytuacji majątkowej osoby ogłaszającej upadłość. Warto pamiętać, że wnoszenie jakichkolwiek środków zaskarżenia, które musi rozpatrzyć sąd, wydłuża okres trwania postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć + dwa =