Jak zorganizować przewóz materiałów niebezpiecznych ?
Transport ładunków niebezpiecznych jest szczególnym rodzajem transportu. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Firmy transportowe, które świadczą usługi w tym zakresie muszą spełnić długą listę wymagań jasno określanych przez prawo. Przepisy te dotyczą zarówno sposobu załadunku, jak i samego przewozu oraz rozładunku, nie pomijając przy tym dokładnego określenia specyfiki pojazdu.

Na początku warto zaznaczyć, że zasady przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie określa genewska konwencja z roku 1957. W Polsce jest to dodatkowo regulowane przez Prawo Przewozowe, Ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Prawo o ruchu drogowym.

Jak wyglądają przewozy materiałów niebezpiecznych w praktyce? Gwoli ścisłości należy nadmienić, że materiały niebezpieczne według prawa występują w trzech stanach skupienia:

– stałym
– ciekłym
– gazowym.

Ponadto wszystko co tylko jest produkowane na świecie, przydzielane jest do jednej z 13 klas zagrożenia. Aby więc transport przebiegł pomyślnie, opakowanie oraz wybrany środek transportu muszą być idealnie dopasowane do charakteru przewożonych towarów.

Rzecz jasna chcielibyśmy także przeprowadzić wszystko w zgodzie z prawem. Aby tak się stało, każda osoba, która bierze jakikolwiek udział w transporcie lub jego przygotowaniu muszą posiadać tak zwane uprawnienia ADR (uprawnienia pozwalające na transport ładunków niebezpiecznych).
Ze względu na poziom trudności tego rodzaju przewozów, nie tylko ludzie biorący w nim udział muszą uzyskać adekwatne pozwolenie. Nawet wiele materiałów nie może ruszyć w trasę bez ówczesnego uzyskania odpowiednich pozwoleń. Gdzie można je wyrobić? Przewóz niektórych materiałów należy zgłosić Państwowej Straży Pożarnej, innych Policji, a jeszcze innych Państwowej Straży Granicznej. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 5 dni przed planowanym transportem. Obowiązek zgłoszenia przewozu spoczywa na przewoźniku (w wypadku transportów krajowych) lub na nadawcy (w przypadku transportów międzynarodowych).

Pamiętaj, aby przez cały proces transportu materiałów niebezpiecznych przestrzegać zasad BHP oraz kierować się zdrowym rozsądkiem. Życzymy powodzenia!

Artykuł napisany we współpracy z firmą Daabs, oferującą usługi spedycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + 10 =