Analiza ksiąg wieczystych

Decydując się na zakup nieruchomości, trzeba sprawdzić, czy nie jest ona zadłużona. Najprościej zrobić to analizując księgi wieczyste, a w szczególności działy II, III oraz IV. W dziale drugim zgromadzone są informacje dotyczące własności. Na ich podstawie można dowiedzieć się, kto ma prawo do dysponowania nieruchomością i czy zostały uregulowane sprawy spadkowe. Dział trzeci zawiera informacje o obciążeniu nieruchomości prawami lub roszczeniami osób trzecich, natomiast czwarty zawiera informacje o hipotekach obciążających nieruchomość.

Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny, choć w pewien sposób ograniczony. Okazuje się bowiem, że wyszukiwanie informacji o zadłużeniu nieruchomości w księgach wieczystych po adresie jest niemożliwe. Można to robić tylko, znając numer księgi wieczystej. Niestety uzyskanie takiego numeru w przypadku osób planujących kupić mieszkanie może być dosyć kłopotliwe. Urzędnicy pracujący w starostwie lub sądzie rejonowym nie zawsze są chętni, aby udostępniać takie dane. Aby oszczędzić czas i nerwy warto skorzystać z ogólnopolskich wyszukiwarek internetowych, takich jak https://www.znajdzksiege.pl/

Sąd lub spółdzielnia mieszkaniowa

Planując zakup nieruchomości, warto również odwiedzić właściwy sąd rejonowy. W wydziale wieczystoksięgowym uzyskać można informacje, czy w trakcie prowadzonych negocjacji z właścicielem, nie wpłynęły żadne wnioski o wpis do hipoteki. W związku z tym, że niektóre nieruchomości nie mają założonej księgi wieczystej, konieczne może być także odwiedzenie administracji spółdzielni mieszkaniowej, której podlega dana nieruchomość z prośbą o wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lokalu mieszkalnego. Taki dokument daje pewność, że nieruchomość jest wolna od długów. Dobrym rozwiązaniem jest również uzyskanie pisemnego oświadczenia od poprzedniego właściciela o niezaleganiu z opłatami administracyjnymi, np. za prąd, wodę, gaz, czy inne media.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 12 =