Przepustnica to rodzaj zaworu motylkowego, który jest elementem armatury. Odpowiada ze regulację przepływu dowolnego medium dzięki obrotowemu ruchowi łopatki, która znajduje się wewnątrz kanału, prostopadle względem jego osi. W związku z tym mogą być stosowane w celu regulacji ilości gazów i cieczy w różnego rodzaju instalacjach. W przemyśle wyróżnia się trzy ich rodzaje: centryczne, z podwójnym mimośrodem oraz z potrójnym mimośrodem. Każda z nich ma jeszcze swoje kolejne podkategorie. W ramach centrycznych wyróżniamy między innymi przepustnice elastomerowe, których oferta znajduje się na poniższej witrynie internetowej http://www.gtm-pv.pl/przepustnice/przepustnice-elastomerowe.html. Każda z nich znajduje inne zastosowanie w różnych obszarach działania przemysłu, dzięki czemu umożliwia sprawny i bezpieczny przebieg prac.

Cechy charakterystyczne przepustnic

Przepustnica ma stosunkowo prostą budowę. Jej głównym elementem jest korpus o cylindrycznym kształcie, w którego środku znajduje się wał. Jeden z jego końców ma bezpośrednie połączenie z korpusem przy użyciu dysku, a drugi znajduje się poza nim, przez co można dołączyć do niego siłownik. Przepływ cieczy lub gazów można regulować za pomocą dysku, który obraca się wokół osi, która jest jednocześnie jego średnicą. Oś dysku jest zwrócona prostopadle do osi kanału, w którym znajduje się przepustnica. W ten sposób ruch dysku może otwierać lub zamykać dostęp cieczy albo gazów. Istotną rolę pełni tutaj również siłownik i mechanizm ręczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 4 =