Aby przedsiębiorstwo funkcjonowało sprawnie i zgodnie z prawem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami, musi posiadać rzetelnie prowadzoną księgowość. To kompleksowy proces uwzględniający wiele czynności. Jedną z nich jest bieżące uaktualnianie księgi rachunkowej, zwanej niekiedy także księgą handlową. Na kim spoczywa konieczność jej prowadzenia?

Rachunkowość na odpowiednim poziomie

Księgi rachunkowe to, najprościej rzecz ujmując, stworzone chronologicznie zestawienie obejmujące wszelkie zapisy księgowe. Służą one ukazaniu obrotów generowanych przez daną firmę oraz tego, jakie posiada ona pasywa i aktywa.

Taka księga składa się z następujących elementów: dziennik, zestawienie obrotów i sald, księga główna, księga pomocnicza oraz wykaz aktywów i pasywów. Ustawa o rachunkowości szczegółowo określa, jakie podmioty są objęte obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do tego grona należą wszystkie spółki handlowe, a także osobowe, które uzyskały w minionym roku obrotowym przychody ze sprzedaży przekraczające 2 miliony euro. Obowiązek prowadzenia ksiąg posiadają również banki i instytucje finansowe, które funkcjonują w oparciu o przepisy regulujące obrót papierami wartościowymi oraz w oparciu o prawo bankowe. To zadanie muszą wykonywać także jednostki samorządowe, czyli gminy i powiaty. Wiąże się ono z dużą odpowiedzialnością i koniecznością posiadania stosownej wiedzy. Warto więc powierzyć to profesjonalistom. Jeśli interesuje nas taka usługa świadczona przez biuro rachunkowe Zielona Góra jest miastem, w którym znajdziemy wiele placówek specjalizujących się w tym zagadnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − dwanaście =