Ubezpieczenie jest sposobem ochrony przed stratą finansową. Jest to forma zarządzania ryzykiem stosowana przede wszystkim w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem warunkowej, niepewnej straty. Podmiot, który zapewnia ubezpieczenie znany jest jako ubezpieczyciel, firma ubezpieczeniowa lub przewoźnik ubezpieczeniowy. Osoba lub podmiot, który kupuje ubezpieczenie, znany jest jako ubezpieczony lub ubezpieczający. Transakcja ubezpieczeniowa polega na tym, że ubezpieczony przyjmuje na siebie gwarantowaną i znaną mu stosunkowo niewielką stratę w formie płatności na rzecz ubezpieczyciela w zamian za obietnicę ubezpieczyciela, że zrekompensuje ubezpieczonemu stratę w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem. Strata może mieć charakter finansowy lub nie, ale musi być możliwa do zredukowania do warunków finansowych, na przykład kosztu odtworzenia lub wartości spłaconej.

Czy w każdym kraju ubezpieczenie wygląda tak samo?

Podstawowe zasady ubezpieczeń są takie same na całym świecie, ale sposób działania i opisywania produktów przez firmy ubezpieczeniowe może się różnić w zależności od kraju. Ubezpieczyciele i systemy opieki zdrowotnej znacząco inwestują w poprawę jakości świadczonej przez siebie opieki i umożliwienie pacjentom wyboru dostawców, którzy oferują usługi zdrowotne o wysokiej wartości. Na przykład, w niektórych krajach istnieją dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń na życie: terminowe i na całe życie. W innych krajach istnieje tylko jeden rodzaj ubezpieczenia na życie. Istotne są również różnice w sposobie sprzedaży i regulacji ubezpieczeń. W niektórych krajach agenci odgrywają bardziej centralną rolę, w innych nie. Na stronie https://europrofi.eu/ubezpieczenia-w-niemczech/ możesz wykupić ubezpieczenie w Niemczech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × pięć =